בס"ד

יום שני, 15 אוגוסט, 2022
הכי עדכני
תמימות מנצחת

תמימות מנצחת

היה יהודי חסיד שקראו לו ר' חיים משה אלפרוביץ'. הוא היה יהודי אמיתי ורציני מאוד. הוא לא היה מסוג החסידים שאפשר להכניס אותם בתבנית מסוימת ולומר: הוא יותר שייך אל תחום השכל שמתייגע ומתפלפל בדברי חסידות, או להפך: להגיד שהוא שייך יותר אל הלב והרגש שעובד את ה' בתפילה ארוכה. הוא היה למעלה מזה, חסיד ואיש אמת בתכלית, כזה שכל ענייני החסידות היו מונחים אצלו בפשיטות גמורה.

בילדותי התגוררתי בעיר תל אביב. בחג הסוכות באחת השנים, הגיע ר' חיים משה להתוועד בעיר, ויחד אתו ישב והתוועד גם הרב חיים יוסף רוזנבלום. באותה התוועדות ר' חיים משה דיבר שעה ארוכ