בס"ד

על שבע המידות של ספירת העומר נלמד דרך שבעת הרועים: אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרן, יוסף ודוד. אך כיוון שהמידות משתקפות זו בזו, נעסוק לא רק בחסד של אברהם אבינו אלא גם בגבורה שלו, וכן הלאה.
חסד שבחסד – אהבת אברהם
חסד הוא הביטוי המעשי לתכונה הפנימית של אהבה. אם כן, חסד שבחסד הוא האהבה של אברהם אבינו. אברהם שופע אהבה, אבל היכן כתוב בפירוש שאברהם אוהב? בפסוק "קַח נָא אֶת בִּנְךָ… אֲשֶׁר אָהַבְתָּ אֶת יִצְחָק". ה' לא רק מזכיר לאברהם את אהבתו לבנו, אלא מעורר את האהבה: אני אומר לך שאתה אוהב אותו! מאז והלאה, כל אדם שמביע אהבה לבנו (ולכל היקרים לו) הולך בדרכו של אברהם.
אבל מיד בהמשך נאמר "וְהַעֲלֵהוּ שָׁם לְעֹלָה עַל אַחַד הֶהָרִים". כלומר, המשך לאהוב את יצחק, אבל העלה את אהבתך למקורה. שהרי המקור האמיתי של כל האהבות הוא אהבת ה' יתברך. אכן, לאחר שאברהם עמד בניסיון, נאמר לו "אל תשלח ידך אל הנער" – נתת לי את האהבה, קח אותה חזרה. מכאן ואילך, בכל אשר תאהב עשה זאת כניצוץ מאהבתי.
כל האהבות הטובות והנפלאות שלנו – אהבת י