בס"ד

#32 לייצר געגוע ולתת לו להתפרץ

#32 לייצר געגוע ולתת לו להתפרץ

מסופר שלחסיד רבי אייזיק מהומיל, הייתה קבוצת תלמידים בני עלייה, אברכים עובדי ה' מופלגים, והוא רצה לדעת מה דרגתם בעבודת התפילה אך הם מעולם לא הסכימו לדבר על עצמם. פעם אחת נתן ר' אייזיק לאחד האברכים לשתות יי"ש, וכשהאברך היה בגילופין שאלו מה מצבו בעבודת התפילה. גם אז סירב האברך לענות, אך לבסוף אמר "ביום שבו לא מתחדש אצלי בתפילה שום דבר בהשוואה ליום האתמול, אני חש כי טוב מותי מחיי"! ור' אייזיק אמר: "זה בדיוק מה שרציתי לדעת".


להרחיב אופקים
התפילה היא המקום לחוויות רוחניות. עת הדודים של החיבור לה' היא אישית ואינטימית, ולא רק שכל אחד חווה אותה בצורה שונה, אלא שכל יום הוא עולם בפני עצמו. אף אחד לא יכול לשחזר מצב רגשי או לצפות אותו. "וכשאתה מתפלל