בס"ד

את המהלך של השיעורים האלה פתחנו בשאלה הגדולה "מי האיש"? מי מוכן לקחת אחריות על חייו? מי מוכן להיות המנהיג והמטפל של חייו? בהמשך הסברנו שלקיחת אחריות על חיי היא גם להפסיק לרדוף אחרי דברים שאינם משרתים את הרצון שלנו. הסברנו שהפחד מנהל אותנו ואז אנחנו רודפים אחרי דברים שאינם באמת הרצון שלנו – או לפחות אינם הרצון האמיתי שלנו, שיש בו חיים. כדי להופיע את הרצון שלי עלי להפסיק לרדוף אחרי מה שאינו הרצון האמיתי שלי. כך נראית לקיחת אחריות על חיינו ועל הרצון שלנו.
בשיעור היום נדבר על שלוש תחנות נוספות במסע שהתחלנו לריפוי הנפש.


 הבחירה לראות טוב
 השלב הראשון במסע שלנו בשיעור הזה הוא