בס"ד

העיקרון ההפוך

במפגש הקודם הכרנו את סוד האיזון הנפשי האמיתי – השילוב שבין "ביטול עצמי" ל"שפלות". מצד אחד ביטול עצמי – יכולת לפעולה נקיה ומדויקת, אשר מאפשרת לאור ולאנרגיה האלוקית לעבור דרכנו ללא הפרעה של ה"ישות" והאגו; מצד שני שפלות – התבוננות כנה ונוקבת על המציאות שלנו, על כל הצמצום והגבוליות שמאפיינים אותה, וגורמים לנו למצוא את עצמנו רחוקים מאוד מאותו ביטול עצמי טהור ורצוי.
בשביל לראות איך מממשים את החזון הזה בחיי היום יום, נקדיש את המפגש הנוכחי לבניית המסד הראשון של העבודה:


חכמת התגובות
כשמדברים על עבודת האדם ב