בס"ד

יום שני, 4 דצמבר, 2023
הכי עדכני
איך אפשר להרגיש את ה'?
ללא אינטרסים
// הרב רחמים כדורי, מחבר ספרי או"ר הנצח

דורנו משופע ברצון להרגיש ולחוות, אך דא עקא ששורש החוויה נעוץ בחטא הקדמון אצל חוה והחויא (הנחש). כאשר אדם עסוק בצורך להרגיש, אפילו כשהוא רוצה להרגיש את ה' הוא בעצם עסוק בעצמו.
היכולת להרגיש אלוקות היא מתנת חינם גמורה מאת הבורא. על האדם לשים במרכז הווייתו את ה' יתברך ולחפש אותו בכל עת הן בתורה ובתפילה והן בענייני החולין בלא כל אינטרס רוחני או גשמי, ואף ללא שום הרגש. כשאדם עוסק בכך ומתחנן "תאיר ארץ מכבודך", שגם הארציות תאיר את אורך, שכל מחשבה, דיבור ומעשה יהיו לכבודך, ממילא הקדוש ברוך הוא יעניק לו במתנת חינם רגעים של הרגשת אלוקות.
וזה המקום לתקן טעות נפוצה ובעיקר ביחס לתורת החסידות. ישנו הבדל בין הרגשה להתרגשות. תורת החסידות מדגישה את נקודת ההכנעה והביטול כלפי הבורא ללא רצון לחפש 'מדרגות'. אולם, חלק מרכזי בעבודתנו את הבורא הוא עבודה בהתרגשות, לגייס את כל החמימות והבערה שבנו לבערה לדבקות בה' ברגש חם. כאשר לבו של אדם יבער לאביו שבשמים הוא יזכה גם לחוש כיצד אביו שבשמים שוכן בתוך לבבו, בסוד "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".

אונליין וחבילת שידרוגים
// הרב אריק מלכיאלי, מרצה בארגון "מחנה משותף"

איך לחבר את הנייד שלי לחברת הסלולר? הוא כבר מחובר. רק תוודא שיש לך בטריה, שאתה דלוק ושאתה לא נמצא באזור עם בעיות קליטה...
"עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם". הנשמה היא חלק אלו־ה ממעל והיא מחוברת אונליין. כשאדם מסיר באגים ווירוסים רוחניים הבאים בצורת תאוות, כעסים וישות הרי שהנשמה מרגישה את ה'. הדבר בא לידי ביטוי ברוממות הרוח, בשמחה אמיתית ובתחושת משמעות עמוקה בכל מעשינו. כשאדם חש ריקנות, כעס ויצרים אות הוא שתודעתו הרוחנית נמצאת ב'מצב טיסה' ללא החיבורים הרצויים.
מעבר לכך יש חבילת שידרוגים:
א. לימוד תורה, ובפרט פנימיות התורה.
ב. "והלכת בדרכיו" – עשיית חסד הן במעשה והן בהארת פנים לאנשים ולהחיות רוח שפלים.
ג. להשתדל להיות בשמחה במעשה, דיבור ומחשבה, שהרי "אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה".
ד. "על נסיך שבכל יום עמנו". ראיית ההשגחה הפרטית שמלווה את מעשינו, ואיך דברים שחששנו מהם בעבר הפכו לטובה.
ה. תפילה מתוך ידיעה ברורה לפני מי אתה עומד. בדור בו כל ילד מבין שלווין יכול לקלוט כל מילה ברחבי כדור הארץ, קל יותר לחיות את זה שה' שומע ומאזין לכל מילה. תפילה כזו הופכת ממעמסה טורדנית לחוויה מכוננת ומעצימה, מלאה בקרבת ה'.

לך למקומות הברורים
// הרב אלעזר אהרונסון, ראש ישיבת ההסדר חולון

חשוב לדייק את השאלה.
הרצון להרגיש את ה' הוא שאיפה פנימית לקודש, והוא נובע מהתקדמות עמוקה של הדור לחיבור הנפש בעבודת ה'. מאידך, כאשר אדם מחפש מהי הדרך שבה הוא ירגיש את ה', הוא שם את עצמו במרכז – בשאלה כזו המטרה היא ההתרגשות והריגוש שלי, איך אני אגיע לחוויה מעצימה יותר, במקום לחשוב ולהעמיק "מה ה' אלקיך שואל מעמך".
בנוסף, לא נכון למדוד הכל באמצעות הרגש, שהוא החלק היותר מתעתע ולא יציב בנפש. אנחנו עלולים להגיע למצב שבו נחשוב שאנו מרגישים את ה' ובפועל זהו רגש חיצוני וריקן.
על כן החיפוש הנפשי המדויק הוא מהי הדרך הראויה להיפגש עם ה'.
ממילא התשובה היא שאת המפגש עם הקדוש ברוך הוא עלינו לחפש במקומות שבהם הקדוש ברוך הוא מתגלה גילוי ישיר ומובהק, וכפי שלימדונו חז"ל בזוהר הקדוש "אורייתא, קודשא בריך הוא וישראל, חד הוא" – התורה ועם ישראל הם האופנים שבהם מתגלה ה' בעולם. כשנרגיש את אור ה' במקומות האלו, נדע שהרגש הוא אמיתי ועמוק.
בתורה – כאשר אדם לומד רזי תורה בעמקות, הוא נפגש עם דברי אלוקים חיים ומרגיש את הקדוש ברוך הוא 'מדבר עמו' בכל הלכה ובכל מצווה.
בעם ישראל – עצם החיבור הפשוט אל עם ישראל באהבה ובענווה, מתוך הבנה ואמונה שבכל יהודי גנוזה נשמה אלוקית ושעם ישראל כאומה הוא גילוי התורה שבעל פה בעולם. ברובד נוסף – חיבור של עוד יהודי אל התורה והאמונה, הוא גילוי וחשיפת האור האלוקי שבכל יהודי.

אהבת את המאמר? שתפו

עוד מאמרים שיכולים לעניין אותך
שיינדי סדובסקי

תחגרו

יש אנשים שאוהבים רכבות הרים. הם אוהבים את הפחד, את הריגוש, את האדרנלין. אני פחות אוהבת,

למאמר המלא »

מצאתם טעות בכתבה?

נשמח שתדווחו לנו וככה נוכל לתקן...

דילוג לתוכן