בס"ד

אמונה בלי מצוות – שווה משהו?
מהות אינה רפיון
// הרב אליהו קירשנבאום, מרבני תכנית הלימוד 'לב לדעת'

שאלה זו נובעת מהנחת יסוד שהאמונה היא אמצעי בלבד לשם הגעה ליעד כלשהו, וללא יעד זה – אין משמעות לאמונה ח"ו; אך לאמתו של דבר, האמונה במציאות ה' אינה אמצעי למשהו אלא היא עיקר בפני עצמו, מטרה לעצמה.
במאמרי חסידות מבואר בהרחבה, שהמשמעות האמתית של המושג "אמונה" היא הכרה על־שכלית של יהודי בקדוש ברוך הוא, שמציאותו היא למעלה מעלה מהגבלות השכל וההיגיון ואינה נתפסת בהן. הכרה זו אינה נובעת מהבנתו של היהודי, אלא מהתגלות הבורא בנשמתו. בלשון האדמו"ר הזקן: כיוון ש"המאור", הקדוש ברוך הוא, "הוא בהתגלות", לכן "שם שמים שגור בפי כל".
האמונה אינה הכרה רופפת וחיצונית של אדם פתי חסר דעת, אלא אדרבה, היא מהותו הפנימית והעצמית של היהודי, ולכן גם הקל שבקלים ימסור את נפשו על קידוש ה' ועל האמונה במציאות ה'. זו תמצית חייו.
האמונה בקדוש ברוך הוא היא עצם הקשר של האדם עם הבורא. היא היסוד, הבסיס והעיקר של כל חיי היהודי; ותוכנו של קיום תרי"ג המצוות הוא לגלות את ההתקשרות העצומה הזו בכל פרטי חייו, ולהביאה לידי ביטוי בפועל במעשה, דיבור ומחשבה.
העובדה שישנו מצב של יהודי מאמין שאינו שומר מצוות אינה מלמדת על חולשתה ואי־חשיבותה של האמונה ח"ו, אלא על היותה בבחינת 'מקיף'. דווקא מפני שמקור האמונה הוא בהתגלות אלוקית שלמעלה מגדרי מציאותו של היהודי, ייתכן שהאמונה הטבועה עמוק בנשמתו לא תאיר באישיותו בגלוי, והיא לא תהיה ניכרת בהנהגתו החיצונית.
הניגודיות הקיצונית הקיימת באמונה מוצאת ביטוי קיצוני בדברי חז"ל "גנבא אפום מחתרתא רחמנא קריא" – הגנב הבא במחתרת, העלול אף לבוא לידי רציחה רחמנא ליצלן, פונה בטבעיות אל הקדוש ברוך הוא בו הוא מאמין בעומק נשמתו!
זו אם כן עבודת היהודי כל ימי חייו: לגלות את האמונה הטהורה שבנשמתו, על ידי הזדהות אישיותו, שכלו ומידותיו, עמה, עד כדי התנהגות מעשית בהתאם אליה.

חיים במציאות משונה
// הרב יונתן יעקב סנה, ר"מ בישיבת 'ערשנו רעננה'

בשולחן ערוך (יורה דעה סימן רמה,ה) נפסקה ההלכה, כי בבוא האדם ללמד את בנו תורה - יתחיל בפסוק "תורה צוה לנו משה", ורק לאחר מכן ישנן לו את "שמע ישראל". לכאורה מתאים היה יותר שראשית נלמד את הילד על מציאות ואחדות ה', ורק אחר כך נעסוק עמו במצוות התורה שהגיעו דרך משה רבינו.
אך כאן בדיוק טמונה השלילה לתפיסה שהשתרשה בימינו, כי ייתכן להאמין מבלי שתהיה לכך השפעה ישירה על חיי היום יום. דומה הדבר למי שמכריז על מנהיג מסוים כיחיד שאין בלתו, אך בבחירות בקלפי מניח פתק למתחרה. ובמקרה שלנו, מאמין בה' אחד אך בוחר ביצר הרע ונותן לו להנהיג את חייו.
במציאות הלכתית פשוטה, אדם שעוזר לכל הזקנים בשכונה לעבור את הכביש, סועד רעבים ומלביש נזקקים, אך לא שומר שבת, הרי שיינו יין נסך ושחיטתו פסולה. לא משנה כמה יעמוד ויצהיר שהוא 'מאמין בלב' וכמה חסד יגמול, אין דבר שיכול להוות כיסוי לחילול שבת. שבת היא שבת, ובעצם כל מצווה – אף ה'קטנה' ביותר - נחשבת כ'קו אדום' שהחוצה אותו, מה לעשות... איננו שומר חוק.
בדורנו זה, כאשר מרבית עם ישראל כלל לא חונכו וטופחו ברוח ישראל סבא, צמח מושג חדש של 'אמונה ללא מצוות'. הכללים לא השתנו, אך המציאות הפכה מורכבת יותר. מחד, איננו יכולים לבטל את האמונה הזכה בחי העולמים – זו הממלאת את אולמות האירועים בבריתות מילה, ואת בתי הכנסת בחגיגות בר המצווה, ואף משליכה הלכתית במצבים מסוימים. מאידך, אל לנו לשכוח כי כשם שמצוות ללא אמונה הן כ"גוף בלא נשמה", כך בדיוק אמונה ללא מצוות - היא כ"נשמה ללא גוף", ובעולם המעשה אין לה שלימות.

מעלה חסרה
// הרב מלאכי קופמן, ראש ישיבת בני עקיבא 'תקוות יעקב'

מה עומד במרכז היהדות והתורה ומהי המטרה העיקרית של קיום המצוות?
יש הרואים את ההלכה כעומדת במרכז היהדות, היהדות כולה מסתובבת סביב המצוות וקיומן. לעומתם, יש הרואים במרכז היהדות את האמונה והגעגוע של האדם לאלוקים ואת המצוות כמרפא לגעגוע לקדוש ברוך הוא.
הסיפור המפורסם על הבעל שם טוב ששיבח את הנער שצעק 'קוקוריקו' ביום הכיפורים, וראה בו את הכוח שמעלה את התפילות של כולם, מציב את האמונה, הגעגוע והחיבור העמוק של האדם עם הקדוש ברוך הוא במרכז.
האם לאור זאת אמונה ללא מצוות שווה משהו? התשובה: כן! אמנם זו מעלה חסרה, אך היא משאירה את האדם מחובר לבורא עולם, ומאפשרת תקווה גדולה שמתוך כך יגיע למצוות וקיומן.
אדם הולך לאן שלבו מוליך אותו, ואם בלב יש אמונה היא תוביל אותו, וסופה שתשפיע על מעשיו של האדם ותחבר אותו למצוות.

אהבת את המאמר? שתפו

עוד מאמרים שיכולים לעניין אותך
רחלי מושקוביץ

מלחמה משותפת

מסופר על הבעל שם טוב הקדוש שהיה מתפלל עם חבורת תלמידיו הקרובים תפילות ארוכות של דבקות.

למאמר המלא »

מצאתם טעות בכתבה?

נשמח שתדווחו לנו וככה נוכל לתקן...

דילוג לתוכן