בס"ד

רבני הערים נתניה, צפת ונצרת עילית, מלמדים זכות על ישראל
כוח הקליפה קורס
// הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת

חז"ל גילו לנו מימי קדם שעם ישראל יעבור שני תהליכים רוחניים גדולים לקראת הגאולה. מצד אחד אנו יודעים מהתורה כי אחרי שה' ישיב את שבותנו מכל הארצות הוא יקיים בנו: "וּמָל ה' אֱלֹהֶיךָ אֶת לְבָבְךָ וְאֶת לְבַב זַרְעֶךָ לְאַהֲבָה אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ בְּכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשְׁךָ לְמַעַן חַיֶּיךָ (דברים ג). גם הנביא יחזקאל מבשר לנו כי ה' יזרוק עלינו "מַיִם טְהוֹרִים וּטְהַרְתֶּם מִכֹּל טֻמְאוֹתֵיכֶם וּמִכָּל גִּלּוּלֵיכֶם אֲטַהֵר אֶתְכֶם. וְנָתַתִּי לָכֶם לֵב חָדָשׁ וְרוּחַ חֲדָשָׁה אֶתֵּן בְּקִרְבְּכֶם וַהֲסִרֹתִי אֶת לֵב הָאֶבֶן מִבְּשַׂרְכֶם וְנָתַתִּי לָכֶם לֵב בָּשָׂר".
הטהרה הזאת תעבור על העולם כולו ולא רק על ישראל. הרבי מלובביץ' זצוק"ל לימד אותנו לראות בהסכמי פירוק הנשק הגרעיני את תחילת התקיימות הנבואה של "וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה" והכל מתוך הפיכת לב האבן ללב בשר. בחינת "את רוח הטמאה אעביר מן הארץ".
בלי שננקוף אצבע
מצד שני גילו לנו חז"ל כי "בעקבות משיחא חוצפא יסגא וכו' ומלכות תהפך למינות ואין תוכחת. בית וועד יהיה לזנות וכו'". תהליך של ירידה גדולה שראינו במו עינינו. רבי יוסף חיים זיע"א מסביר כי החילון שקורה לקראת הגאולה הוא מצד הקליפה שמתגרה בגאולתם של ישראל שמשנה את העולם, בחינת "כל הגדול מחברו – יצרו גדול ממנו". הגמרא (סוכה נב) אומרת כי הכלל הזה נאמר על צדיק גדול ונאמר על העם שנאמר בו "ואעשך לגוי גדול". ככל שאנו גדלים כן מתגרות בנו גם האומות השונאות את הקדושה וגם כוח הטומאה השונא את הקודש מנסה להחטיא אותנו.
הגמרא מספרת לנו כי כוח הטומאה הזה יעבור מן העולם. ובאמת אנו רואים בעינינו איך כוח הקליפה קורס שלב אחרי שלב. בתחילה הוא קרס בנפילת גרמניה הנאצית וגרורותיה באירופה. אחר כך הוא קרס בנפילת מלכות הכפירה של ברית המועצות וכל גרורותיה בלי נקיפת אצבע מתוכנו. הכוח הזה קורס בשלישית היום בממלכות ערב השונאות אותנו, הקורסות אחת אחרי השנייה מבפנים בלי נקיפת אצבע מצדנו.
חכמינו מלמדים שכל זה קורה בזכות רוח טהרה שהקדוש ברוך הוא מעביר בארץ בעשרת ימי תשובה ובמיוחד ביום כיפור. הם מוסיפים לגלות לנו כי כל מאמץ שאנו עושים להתגבר על היצר הרע הקטן שבלבנו בימים אלו – מעורר את רוח הטהרה הכללית שמטהרת את העולם. זו הסיבה לסליחות שאומרים בחודש אלול לפני תשרי, אנו עושים את העבודה הפרטית שלנו, שהיא המעוררת את העבודה הכללית לתיקון העולם במלכות שד־י במהרה בימינו אמן.

מגיע לנו!
// הרב קלמן בר, רב העיר נתניה

חז"ל כינו את ראש השנה – "אורי", לאמור: ראש השנה מביא עמו אלומת אור לראות הכל בפרספקטיבה מאירה ופנימית. בראש השנה מתבוננים אנו במצבו של עם ישראל, לא בקצף שעל גבי המים שנעשה באורח מקרי, אלא במבט היסטורי מקיף; לא בראייה יום יומית קטנה, אלא מתוך ראייה מקפת וגדולה.
הן על כך נענש אליהו הנביא ונסתלק מן הנבואה, עת אשר אמר "קנא קנאתי לה' אלקי צבאות כי עזבו בריתך בני ישראל". על כך באה דרשת חז"ל: "היה לך שיאמר לפניו: רבונו של עולם, הן בניך בני אברהם יצחק ויעקב שעשו לך רצונך בעולמך". אליהו ראה את הצד החיצוני של העם ולכן קינא לה', אך הקדוש ברוך הוא השיבו כי נדרש מבט פנימי עמוק. לראות שטמון בהם גרעינו של אברהם יצחק ויעקב. וכיון שלא ראה אותם כך, לא ידע להביא את העם לתעודתו.
דומה שכך צריכים אנו להביט אל דורנו. אנו דור עקבתא דמשיחא, עליו נאמר בתקוני זהר "טב מלגאו ולבושא דיליה ביש" (טוב הוא מבפנים ולבושו החיצוני רע). האם מכירים אנו אומה שבניה מוכנים לתרום אברים בעודם חיים למישהו שכלל אינם מכירים? היש באיזה עם מפעלי צדקה וגמ"חים כמו אצלנו?
ראו איזו אחדות
אני מזמין את כל דכפין להיכנס בימי הרחמים והסליחות לבתי הכנסת בנתניה בשעת חצות ליל, לראות בתי כנסת הומי אדם שחלק גדול מהם לא היו בחצות היום עטויים בכיפה. רוב הציבור בנתניה בפרט, ובארץ בכלל מבקש לאכול כשר בלבד. הביטו וראו איך יורד באמת מפלס החיכוך בין העדות, אני רואה בחוש שיותר ויותר זוגות מתחתנים אשכנזים וספרדים. ידידים זה עם זה בלב ובנפש. הרבה מאד חילונים שואלים אותי על פתרונות הלכתיים, שכן הם מארחים אנשים דתיים. יש מתאוננים על פירוד גדול בין חלקי העם, אך דיבוריהם הם הם הפירוד. הרוצה לדעת מהי שנאת חינם יקרא נא בספריו של יוסף בן מתתיהו על המחלוקות שהיו בהיסטוריה של עם ישראל. הדיבור על פירוד יוצר פירוד והדיבור על אחדות מעצים את האחדות.
מרן הרב קוק זצ"ל כתב במאמר "הדור" שאי אפשר בשום פנים לומר שדורנו הוא דור שפל, להיפך - דורנו הוא דור מצוין. צאו וראו את מסירות הנפש שקיימת, הן בתחום הצבאי, הן בתחום ההתיישבות והן בתחומי החינוך והעזרה ההדדית. הן אמת שקיימים קלקולים רבים ומיצרים אנו עליהם מאוד, אך צריך לראות אותם בפרופורציות הנכונות. לראות את השלילי אל מול החיובי, וגם בשלילי – להבין את סיבתו. הדור לא רע, הוא נבוך ומבולבל. ראו איזה צמא יש לרוחניות. כל הרצאה בנושאי יהדות מלאה משתתפים חילונים.
ראיית הטוב אינה שטחיות או תמימות. הפוך, היא ראיית העומק האמיתי של עמנו. מתוך מבט כזה אנו רשאים להתפלל בראש השנה "ובכן תן כבוד ה' לעמך" – אכן מגיע לנו.
שנזכה לשנה שתרום קרן ישראל ותורתו על אדמת הקודש, ולקיבוץ נדחי ישראל, ונכתב ונחתם כולנו כאחד לחיים טובים ולשלום.