בס"ד

יום שישי, 12 אוגוסט, 2022
הכי עדכני
אבן לבית המקדש

אבן לבית המקדש

במשך הרבה דורות, בין כשדיברו שהמשיח קרוב־קרוב ובין שדיברו שהמשיח רחוק־רחוק, אמרו "לכשיגיע המשיח". האר"י הביא את הציפייה לאופי הרבה יותר אקטיביסטי. לא נשארים רק פסיביים, יושבים ומחכים וכשירצה הוא יבוא, אלא צריך לעשות משהו כדי להביא את הגאולה.
האקטיביות הזו יכולה להיות בכל מיני אופנים: לצום כל יום, להרבות בתחינה, בקשה וצעקה, או לסיים ש"ס משניות שלוש פעמים בשנה, שכל אחד מהם הוא ודאי דבר מועיל. גם כשיש תהליך גדול ודברים גדולים, יש דבר קטן שיכול לעשות אפילו מי שאיננו שר עשרה. הנקודה היא שאני עושה דבר שהוא לא רק לעצמי ובשבילי אלא במובן מסוים, אני עושה אותו "להביא לימות המשיח", אני מנסה לעשות