בס"ד

שלום חברים! אחרי החגים שמח! אתם יודעים שחסידים אומרים שכפי שאדם מעמיד את עצמו בשבת בראשית, כך נמשכת ומאירה לו כל השנה כולה. ברוך ה', יש לנו כמה הכנות יפות לשבת הזו, ואחת מהן היא היארצייט של רבינו הקדוש, רבי לוי יצחק מברדיטשוב, שחל בכ"ה תשרי.

חסידים מספרים שבזמנו היה בברדיטשוב אדם אמיד שהיה ידוע כקמצן גדול, ורחוק מכל נתינה שהיא. לאחר פטירתו, החברה-קדישא ביקשו סכום כסף גדול במיוחד בשביל הקבורה שלו, אבל היורשים סירבו. בסופו של דבר, הדין-ודברים הגיע אל רבי לוי יצחק שלא רק הכריע לטובת המשפחה אלא גם ביקש: "תודיעו לי מתי ההלוויה, כי אני רוצה להשתתף בה!".

רבי לוי יצחק אכן הגיע להלוויה, וכמובן מי שומע שרבי לוי יצחק מגיע ולא מגיע בעצמו? כך יצא שהגיעו רבים להלוויה, ואותו גביר קמצן הגיע למנוחתו האחרונה בכבוד רב. החסידים התמהים שאלו את רבי לוי יצחק: "מה ראית לחלוק ליהודי כבוד כל כך לא שגרתי?" רבי לוי יצחק ענה כך: "היהודי הזה היה אצלי בדין תורה שלוש פעמים, ובשלושתם הוא זכה".

יש קונה עולמו

הדין הראשון היה בעקבות מעשה ביהודי אחד מברדיטשוב שרצה לצאת למרחקים כדי להרוויח כסף במסחר. הוא היה במצב כלכלי דחוק מאוד, ואחרי מאמצי שכנוע, אשתו הסכימה שהוא יצא לנסות להתפרנס במרחקים. כשהיא שאלה: "אבל מי יפרנס אותי כשאתה לא פה?" בעלה ענה: "פלוני הגביר שבעיירה", העשיר-הקמצן, מיודענו. "סיכמתי אתו שהוא ייתן לך כל שבוע סכום לקיום של שבוע". היהודי אכן יצא למסחר למשך כמה שנים, ואשתו הייתה הולכת כל יום חמישי ומקבלת זהוב למחייתה מאותו גביר. כך בכל שבוע, ולפני החגים עם עוד תוספת, והכל בשם בעלה.

אחרי כמה שנים חזר הבעל שברוך ה' עשה חיל בעסקיו, ושאל את אשתו איך היא הסתדרה כל השנים. היא התפלאה: "מה זאת אומרת? הרי סיכמת עם אותו גביר שהוא יכלכל אותי, וכך הוא עשה!". היהודי היה המום: "אשתי היקרה, לא נעים לי להודות, אבל בכלל לא תיאמתי אתו כלום. כל כך רציתי שתסכימי ליציאה שלי, אז אמרתי לך שתלכי אליו…&quo