בס"ד

יום שישי, 12 אוגוסט, 2022
הכי עדכני

כולנו חפצים בלימוד תורה "לשמה". מקטנותנו גדלנו על המושג הזה, התורה היא חיינו ואורך ימינו ומכיוון שכך אנו רוצים ללמוד אותה כמו שצריך: לשמה. וכשאומרים שצריך ללמוד לשמה כבר מובן מאליו שישנה גם אפשרות בעייתית של "שלא לשמה".

דרגות הלשמה מגוונות הן. כבר בראשונים יש הבחנה ברמות שונות של לשמה ושלא לשמה. ולכן יש לא לשמה שמותר לאדם ו"מתוך שלא לשמה בא לשמה", ויש לא לשמה שאסור לאדם באיסור חמור: "כל העוסק בתורה שלא לשמה נוח לו שלא נברא".

בנשמה של התורה, פנימיות התורה כפי שמוצגת בתורת החסידות, דרגות הלשמה מקבלות דקויות ועומק רב. נחלק אותן כעת לשבע, לפי סדר עולה, מהדרגה הנמוכה הנדרשת מכל אדם עד לגבוהה ביותר שלא כל אחד מסוגל להגיע אליה.

לטובתה ולא נגדה

א. לימוד שלא על מנת לקנטר. לימוד תורה בלי מטרות נוראות של להיות נגד התורה.

ב. לימוד ללא פניות, לא על מנת לקבל כבוד או כסף בגללה. "לשמה" ולא בשביל רווחים, שלא תהיה קרדום לחפור בה ולהרוויח ממנה.

ג.   לימוד מתוך בחירה ורצון, ולא מתוך הכרח חיצוני או הרגל; לא בגלל מסגרת מחייבת או מבחן מלחיץ, אלא לימוד מתוך כוונה ורצון ולא סתם, לא במקרה.

אחרי שלוש הדרגות הבסיסיות הללו, שיש בהן התמודדות עם ריח לא נעים של גסות הרוח, אינטרסים וסתמיות, מגיעות דרגות חיוביות, ריחניות ועסיסיות.

 לשמה – לשם ה'

ד.  לימוד מתוך רצון ושאיפה מודעת ללכת בדרכי התורה, לדעת מה לעשות ואיך להתנהג. לשמה – בשביל התוצאה הנדרשת מהלימוד

ה.  לימוד מתוך תשוקה להתחבר לה' דרך התורה. לשמה היא אותיות: לשם־ה'. לא רק התעניינות אינטלקטואלית יש פה, אלא צמא להתחבר