בס"ד

יום שני, 15 אוגוסט, 2022
הכי עדכני
שוטפים את הכלים

שוטפים את הכלים

יש איסורים מיוחדים שנהוגים בימי ספירת העומר. הטעם לאיסורים – מפני שאלו ימי אבלות על תלמידי רבי עקיבא שמתו באותם ימים – נראה תמוה. בשלושת השבועות ריכזו את האבלות על כל מי שמתו בחורבן בית ראשון ושני, מפני מה שיעשו אבלות מיוחדת על תלמידי רבי עקיבא ושתימשך כל כך הרבה שנים אחר כך?