בס"ד

יום שישי, 12 אוגוסט, 2022
הכי עדכני
רגע לפני ההתרסקות

רגע לפני ההתרסקות

ההיסטוריונים כותבים שהחשמונאים והתומכים שלהם היו מיעוט, ואילו רוב עם ישראל היו מתייוונים יותר ופחות. המתייוונים נהגו כמו כל העמים שהיו מסביב – הפלישתים, העמונים והמואבים – כולם התבוללו ונעשו מין בליל של עמים, שמדברים סוג של יוונית.
היוונים הפעילו לחץ על העמים שכבשו, לא לחץ עק